Konkurs literacki
UWOLNIJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ Z SZUFLADY

 


 

Data zakończenia: 15.07.2014

Adresaci: debiutanci oraz autorzy z dorobkiem literackim

Organizator: Wydawnictwo Internetowe haveanicEbook.pl

Regulamin dostępny na stronie: http://www.haveanicebook.pl

 

Wydawnictwo Internetowe haveanicEbook.pl ogłasza konkurs na utwór literacki z gatunku powieść. Aby wziąć w nim udział należy do 15.07.2014 roku przesłać tekst powieści oraz jej streszczeniem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do udziału zapraszamy debiutantów oraz  autorów z dorobkiem literackim.

Wyróżnione teksty zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez wydawnictwo a zwycięski tekst zostanie opublikowany w formie ebooka.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie na stronie www.haveanicebook.pl


Konkurs "Powietrze aniołów pełne"

Konkurs trwa do: 30.07.2014
Organizator: Fundacja Gargano

Hasłem przewodnim konkursu jest cytat "Powietrze aniołów pełne" zaczerpnięty z wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Promienie".
Utwory literackie, nawiązujące do hasła przewodniego konkursu, można zgłaszać w trzech kategoriach:
- poezja (zestaw 3 wierszy),
- proza (opowiadanie o objętości do 10 tysięcy znaków),
- literatura dziecięca (opowiadanie o objętości do 10 tysięcy znaków).

Nagrody

statuetki Michała Archanioła z Gargano oraz udział w bezpłatnych warsztatach literackich w dniach 17-19 października 2014 r. (organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie).

Informacje szczegółowe: http://www.fundacjagargano.pl/konkurs 

XV Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy

 

TYSKA ZIMA POETYCKA

-          po debiucie -

 

    R e g u l a m i n

 

1.      Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach.

2.      W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych), którzy wydali wcześniej samodzielną książkę poetycką.

3.      Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 30 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Teatr Mały

„Tyska Zima Poetycka”

ul. ks. kard. Augusta  Hlonda 1

43-100 Tychy

maszynopisu tomiku wierszy: maksymalnie do 50 stron, bez projektu okładki i stron

            redakcyjnych, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

Opatrzony godłem maszynopis w postaci  wydruków w formacie A4 należy

            nadesłać obowiązkowo w czterech  egzemplarzach (nie dołączać wydanych 

            tomików, dyskietek ani innych nośników).

W osobnej kopercie – opatrzonej tym samym godłem – należy zamieścić dane:

imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail,  krótką notę biograficzną oraz tytuły wydanych dotąd samodzielnych  książek  poetyckich z rokiem wydania i nazwą wydawcy.

Warunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.

  1. Tematyka prac jest dowolna.
  2. Jury powołane przez organizatora przyzna tylko jedną nagrodę.
  3. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku  wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 3.000 złotych brutto.

 Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma  200 egz.,

a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały (rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek,

wydawnictw branżowych, umieszczenie tomików  w księgarniach internetowych i in.)

7.      Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i tym samym

       niezakwalifikowania  tomiku do druku i nieprzyznania nagrody.

8. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych do konkursu maszynopisów.

9.  Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie maszynopisu tomiku traktowane

     jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

    10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lutego 2015 roku. Wszyscy uczestnicy

          zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku oraz zostaną zaproszeni na biesiadę 

           poetycką 27.02.2015 w Teatrze Małym podsumowującą konkurs,

           połączoną z turniejem jednego wiersza (dla wszystkich zainteresowanych)

           i  promocją  wydanego drukiem  tomiku.

           Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

 

             Werdykt zostanie także  udostępniony w siedzibie  Organizatora oraz na stronie

             internetowej  www.teatrmaly.tychy.pl.

 

      11.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

            w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem, zgodnie

            z Ustawą  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych DzU  nr 101 z 2002,

           poz. 926 z późniejszymi zmianami.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy Tyskiej Zimy Poetyckiej 

 

Dodatkowe informacje: Teatr Mały, tel./ fax (032) 227 20 67, 227 36 11

(od pon. do piątku w godz. 10.00 – 15.00), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Za przebieg konkursu z ramienia organizatora odpowiada Ewa Iwanciów – z-ca dyrektora Teatru Małego.

 

FUNDACJA KULTURY ogłasza
XV EDYCJĘ PROGRAMU LITERACKIEGO
pt. „PROMOCJA NAJNOWSZEJ LITERATURY POLSKIEJ”

       Celem programu jest pomoc w wydawaniu oraz promocji oryginalnych, odznaczających się wysokim poziomem artystycznym dzieł poetyckich, prozatorskich oraz eseistycznych współczesnych autorów polskich. Program ma charakter konkursu. Oceny zgłoszonych do konkursu prac (złożonych przez Wydawców w formie 1 egzemplarza maszynopisu, wraz z informacją o liczbie arkuszy wydawniczych) dokonuje Komisja Literacka.

       Autorzy książek nagrodzonych i wyróżnionych w kolejnej edycji konkursu otrzymują nagrody i wyróżnienia finansowe, zaś wydawcy subwencje umożliwiające pokrycie części kosztów wydania książek.

       W polsce organizowane są różne konkursy literackie. Program Fundacji Kultury pt. „Promocja najnowszej literatury polskiej” realizuje odmienną od innych konkursów formułę.

       Komisja Literacka czyta i ocenia wyłącznie teksty dotąd nie wydane, przed drukiem. Nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Komisję stanowią zatem pierwszą rekomendację książki i są ważnym elementem jej promocji.


Na zgłoszenia czekamy do 15 września (godz. 15.00)
w Fundacji Kultury w Warszawie, ul. Piękna 1B
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie 2008/2009 r.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu: www.fundacjakultury.pl


V JUBILEUSZOWA EDYCJA
KONKURSU
pt. „MAZOWIECKA AKADEMIA KSIĄŻKI”

W każdej edycji konkursu jury wybiera trzy (wyjątkowo cztery) książki, których autorom przyznawane są nagrody — Mazowieckie Maki.  Książki te są następnie wydawane drukiem przez MCKiS w serii Mazowiecka Akademia Książki, a ich autorzy otrzymują honoraria.

Podobnie jak w latach ubiegłych na konkurs można zgłaszać gotowe, nigdzie dotychczas nie wydawane książki o tematyce związanej z Mazowszem i Warszawą, mieszczące się w jednej z trzech kategorii: literatura piękna (wszystkie gatunki i formy literackie), eseistyka kulturalna, nauki historyczne (historia, historia sztuki, etnografia, muzykologia, archeologia itp.).

Spośród złoszonych tekstów jury wybierze trzy książki, które zostaną wydane drukiem przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w 2009 roku.


Zgłoszenia do konkursu należy składać do 15 września 2008 roku.

Regulanmin konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy dostepne są na stronie internetowej: www.mckis.waw.pl

Informacji na temat konkursu udziela Anna Hejman, tel.. (022) 586 42 45
2024  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa  Created by Frazeologia.pl