Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

&

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie

ogłaszają

 

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki

imienia Stanisława Grochowiaka

 

w dziedzinie poezji, prozy, dramatu i słuchowiska radiowego

 

organizowany pod patronatem

Prezydenta Miasta Leszna

 

Regulamin

Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest zarówno dla twórców początkujących,
jak
i autorów z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.

Uczestnicy nadsyłają:

·    w dziedzinie poezji: jeden zestaw poetycki (od jednego do pięciu wierszy) lub cykl poetycki
(do pięciu części),

·    w dziedzinie prozy: powieść (fragment) lub nowelę, opowiadanie, esej (od jednego do pięciu utworów),

·    w dziedzinie dramatu: jeden utwór dramatyczny lub jedno słuchowisko radiowe, lub jeden scenariusz.

Objętość nadsyłanych prac nie może przekroczyć 30 stron wydruku komputerowego. Uczestnik może przesłać utwory we wszystkich dziedzinach, ale każdy pod innym godłem – prace mogą być umieszczone w jednej kopercie pocztowej. Nadesłane utwory w chwili zgłoszenia nie mogą
być publikowane (również w Internecie) ani nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik gwarantuje, że nadesłane utwory są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich oraz bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw.

Prace należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego (format A4), w czterech egzemplarzach opatrzonych czytelnym godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu, e-mail, krótką notkę biograficzną) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercieKonkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”.

 

Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje w całości warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów XII Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława Grochowiaka wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnienie jego wyników z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2016 roku. Pula nagród wynosi 12 000 zł. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci otrzymają nagrodę finansową, którą należy odebrać w dniu finału. Organizatorzy nie wysyłają nagród pieniężnych, nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do upublicznienia wyników Konkursu oraz zdjęć finalistów, a także do prezentacji oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez zgody autorów
i bez honorarium
w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych i materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), prezentacjach multimedialnych dotyczących biblioteki, a także na stronie internetowej biblioteki www.mbpleszno.pl. Pozostali uczestnicy konkursu oraz wszyscy zainteresowani informację o wynikach znajdą na stronie MBP www.mbpleszno.pl.

 

 

Informacje:

Sekretarz konkursu: Agnieszka Wojciak

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3,

64-100 Leszno; tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; www.mbpleszno.pl

 

 

 

 

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział w Warszawie

ogłasza

Konkurs poetycki

Jest u nas kolumna w Warszawie

__________
 
W roku 2017 przypada 90. rocznica sprowadzenia do Polski prochów
Juliusza Słowackiego.
Tablica poświęcona poecie wisi w centralnym miejscu w hallu Domu Literatury. Z naszych okien widać kolumnę, o której pisał w jednym ze swoich najsłynniejszych wierszy
„Uspokojenie”.
 
Kolumna z okna SPP
 

W związku z tym Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Warszawie ogłasza konkurs na wiersz inspirowany twórczością lub życiorysem Juliusza Słowackiego.
Tytuł konkursu „Jest u nas kolumna w Warszawie”.

Konkurs przeznaczony jest dla debiutantów, tzn. osób, które mają w dorobku nie więcej niż jedną książkę.
Wiersze na konkurs należy przesyłać do 15 maja 2017 roku TYLKO w formie elektronicznej na adres redakcji Kwartalnika Literackiego „Podgląd”:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

W temacie listu koniecznie musi być napisane „KONKURS – JULIUSZ SŁOWACKI”.

Najlepsze trzy wiersze zostaną opublikowane w numerze 3/2017 Kwartalnika Literackiego „Podgląd”, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Skład jury:

Piotr Müldner-Nieckowski, Anna Nasiłowska, Katarzyna Boruń-Jagodzińska, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Małgorzata Karolina Piekarska.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 maja 2017 o godzinie 24:00
podczas Nocy Muzeów w Domu Literatury.

 
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Danuty „Inki” Siedzikówny

Temat konkursu: Żołnierze Wyklęci

1. Organizatorem konkursu są Lasy Państwowe i Fundacja im. Jana Kochanowskiego. Patronami Konkursu są: Instytut Książki, dwumiesięcznik „Topos”, portal „Teologia Polityczna” i „Gazeta Polska”.

2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i najnowszej historii Polski, uczczenie pamięci bohaterów, a także rozbudzanie i rozwijanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji.

3. W konkursie mogą wziąć udział autorzy z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.

4. Konkurs odbywa się w wersji tradycyjnej (papierowej) i multimedialnej.

5. Na konkurs należy przesyłać zestaw 3 wierszy (w 5 egzemplarzach), nawiązujących do tematyki Żołnierzy Wyklętych, które dotąd ani nie były publikowane, ani nagradzane. Do zestawu można dołączyć ich wersję multimedialną.

6. Każdy wiersz należy oznaczyć godłem słownym, które powinno się również znaleźć na kopercie zawierającej dane autora (imię i nazwisko, adres, adres mail i numer telefonu). Wiersze w wersji multimedialnej (teledysk, animacja) należy przesłać na płycie CD lub DVD opatrzonej tym samym godłem. Dopuszczalne są popularne formaty (mp4, avi lub podobne), jednak długość każdego utworu nie może przekraczać 180 sekund.

6. Jury Konkursu w składzie – Krzysztof Kuczkowski, Przemysław Dakowicz, Krzysztof Koehler, Wojciech Kass i Sławomir Matusz - przyzna następujące nagrody: I nagroda – 1500 zł, II nagroda – 1000 zł, III nagroda – 500 zł i trzy wyróżnienia po 300. Przewidziano ponadto pięć wyróżnień po 500 zł. Nagrody w kategorii multimediów wyniosą odpowiednio do zajętego miejsca: I – 1000 zł, II – 500 zł, III – 300 zł. Ponadto przewidziano trzy wyróżnienia po 100 złotych.

7. Jury może dokonać innego podziału nagród w razie pojawienia się propozycji wybitnych, lub niezadowalającego poziomu konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród. Niewykorzystane środki z puli nagród pozostają do dyspozycji Organizatorów.

8. Wiersze w formie wydruku komputerowego formatu A4 razem z płytami CD lub DVD należy przesyłać na adres Organizatora do dnia 31 maja 2017 roku. Adres do wysyłki: Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny”.

9. Nagrodzone i wyróżnione wiersze i nagrania zostaną nieodpłatnie udostępnione patronom konkursu w celu ich publikacji. Zgłoszenie wierszy do konkursu oznacza zgodę na ich nieodpłatną publikację przez Patronów konkursu i organizatorów.

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w 11 czerwca w Puszczy Białowieskiej na terenie Nadleśnictwa Browsk, w miejscowości Guszczewina, miejscu urodzenia „Inki”, w ramach imprez towarzyszących odsłonięciu pomnika patronki konkursu. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni o wynikach konkursu i zaproszeni do udziału w uroczystościach.

11. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zobowiązani są odebrać nagrody finansowe osobiście, w przeciwnym razie zostaną one przeznaczone na inne cele związane z promocją poezji polskiej.

www.lasy.gov.pl

www.fundacjakochanowskiego.pl

www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
i
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie

ogłaszają

XI Ogólnopolski
Konkurs Literacki
imienia Stanisława Grochowiaka

 w dziedzinie poezji, prozy, dramatu
i słuchowiska radiowego

organizowany pod patronatem
Prezydenta Miasta Leszna

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa
31
maja 2014 r.

Więcej, w tym Regulamin i adresy,
w menu KONKURSY (po prawej).

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

&

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie

ogłaszają


XI Ogólnopolski

Konkurs Literacki

imienia Stanisława Grochowiaka

 

w dziedzinie poezji, prozy, dramatu i słuchowiska radiowego

 

organizowany pod patronatem

Prezydenta Miasta Leszna

Regulamin

Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest zarówno dla twórców początkujących, jak
i autorów z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.

Uczestnicy nadsyłają:

  • w dziedzinie poezji: jeden zestaw poetycki (od jednego do pięciu wierszy) lub cykl poetycki (do pięciu części),
  • w dziedzinie prozy: powieść (fragment) lub nowelę, opowiadanie, esej (od jednego do pięciu utworów),
  • w dziedzinie dramatu: jeden utwór dramatyczny lub jedno słuchowisko radiowe, lub jeden scenariusz.

Objętość nadsyłanych prac nie może przekroczyć 30 stron znormalizowanego wydruku komputerowego. Uczestnik może przesłać utwory we wszystkich dziedzinach, ale każdy pod innym godłem – prace mogą być umieszczone w jednej kopercie pocztowej. Nadesłane utwory
w chwili zgłoszenia nie mogą być publikowane (również w Internecie) ani nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik gwarantuje, że nadesłane utwory są wynikiem własnej twórczości
i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich oraz bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw.

Prace należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego (format A4), w czterech egzemplarzach opatrzonych czytelnym godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu, e-mail, krótką notkę biograficzną) oraz oświadczeniem następującej treści: „Akceptuję Regulamin XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Stanisława Grochowiaka organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3 i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, e-mail, krótka notka biograficzna) na potrzeby przeprowadzenia tego konkursu” (załącznik 1) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercieKonkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest

1) wypełnienie pisemnego oświadczenia (imię, nazwisko, adres) oraz

2) pisemna zgoda uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów XI Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława Grochowiaka wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnienie jego wyników z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszego konkursu przez organizatora.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2014 roku. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni
na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci otrzymają nagrodę finansową, którą należy odebrać
w dniu finału. Organizatorzy nie wysyłają nagród pieniężnych, nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do upublicznienia wyników Konkursu oraz zdjęć finalistów, a także
do prezentacji oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez zgody autorów i bez honorarium
w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych i materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), prezentacjach multimedialnych dotyczących biblioteki, a także na stronie internetowej biblioteki www.mbpleszno.pl. Pozostali uczestnicy konkursu oraz wszyscy zainteresowani informację o wynikach znajdą na stronie MBP www.mbpleszno.pl.

Z chwilą ogłoszenia XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka prace nadesłane na konkurs poprzedni – poza nagrodzonymi i wyróżnionymi – zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacje:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3,

64-100 Leszno; tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; www.mbpleszno.pl

Wójt i Urząd Gminy w Siedliszczu
Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu
Pismo Literacko-Artystyczne „Egeria”
Wydawnictwo TAWA
ogłaszają

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI NA ZESTAW WIERSZY
IM. WACŁAWA IWANIUKA

VI edycja

REGULAMIN KONKURSU

I. Warunki uczestnictwa:

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu wierszy (minimum 15 maksimum 30), niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie większej lub mniejszej (od wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.

3. Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym (na jednym nośniku - płyta CD). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.

4. Do konkursu nie mogą przystąpić laureaci (zdobywcy głównej nagrody) Konkursu im. W. Iwaniuka poprzednich edycji.

5. Całość należy przesłać do 30 września 2012 roku na adres: Wydawnictwo TAWA, Plac Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka (VI edycja)

 

II. Nagrody i wyróżnienia:

 

1. Oceny zestawów wierszy dokona jury powołane przez organizatorów.

2. Ustala się jedną nagrodę główną. Jest nią: medal pamiątkowy konkursu oraz druk najlepszego tomiku poetyckiego ufundowany przez Urząd Gminy w Siedliszczu. Autor nagrodzonego tomiku otrzyma 100 tzw. egzemplarzy autorskich.

3. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i publikacje związane z Wacławem Iwaniukiem – patronem konkursu.

4. Ponadto wybrane wiersze publikowane będą w Piśmie Literacko-Artystycznym „Egeria”.

 
III. Postanowienia końcowe:

 

1. Podsumowanie konkursu nastąpi w grudniu 2012 roku. O formie, miejscu oraz dokładnej dacie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.

2. Konkurs ma charakter cykliczny, tzn. odbywa się raz do roku, z podsumowaniem każdej edycji, dla uczczenia patrona - Wacława Iwaniuka.

3. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych wierszy i zastrzegają sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowszych utworów bez wypłacania ich autorom honorariów- dotyczy także publikacji w „Egerii” i innych zbiorowych antologiach.

4. Dane osobowe wszystkich uczestników związane z konkursem nie będą udostępniane osobom trzecim.

5. Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2024  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa  Created by Frazeologia.pl