zapraszamy na spotkanie z

Anną Piwkowską

"Zeszyty Literackie" i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

zapraszają na prezentację najnowszego tomiku wierszy ANNY PIWKOWSKIEJ

"Lustrzanka"

rozmowę z poetką poprowadzi Marek Zagańczyk,

wiersze przeczyta autorka.

 

23 maja (środa) godz. 18.00

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza,
 Warszawa, Rynek Starego Miasta 20

JUBILEUSZ LITERACKI
KRYSTYNY RODOWSKIEJ
 

w ramach projektu "Przestrzenie spotkania - przestrzenie lektury"
 
Laudację wygłosi Wojciech Kaliszewski
Wiersze poetki oraz jej przekłady przeczyta Adam Bauman
Prowadzenie: Iwona Smolka


Zapraszają:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Dom Kultury Śródmieście

21 maja 2012, poniedziałek, 19.00 Scena na Smolnej 9

KOMUNIKAT O XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

„O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA”

Nie da się żyć na świecie i nie być tym światem zainteresowanym. Świat jest wielką „łodzią”, w której siedzimy wszyscy. To wszystko, co dzieje się na tej „łodzi” lub wokół niej dotyczy nas wszystkich. Ważne jest, aby ten świat był ludzki, przyjazny dla człowieka. Taki świat mogą (i powinni) budować ludzie, dlatego ważne jest aby człowiek miał „ludzką” twarz, aby był wrażliwy, zatroskany (nie tylko o samego siebie). Poezja jest wyrazem owej największej wrażliwości jaka mieści się w człowieku. Ona potrafi budować ową wrażliwość, jakby powiększać ludzką duszę. Mając świadomość tych prawd przystępujemy do organizacji XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Organizatorami są: Rzym.-Katol. Parafia św. Maksymiliana, Urząd Gminy i Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy z określonym dorobkiem twórczym i twórcy początkujący. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie – w terminie do 27 maja 2012 r. - zestawu czterech wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu. Liczymy na bezwzględną uczciwość autorów (ową „ludzką” twarz): prosimy o nadsyłanie wierszy, które nigdzie wcześniej nie były nagradzane ani drukowane, ani takich, które zostały wysłane na kilka konkursów, gdyż często występuje dublowanie nagród, co nie jest zbyt uczciwe. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, krótką notkę biograficzną. Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, które nadejdą po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub te, które zostaną przesłane drogą mailową oraz zestawy posiadające więcej wierszy niż przewiduje konkursowy komunikat. 

Organizatorzy przewidują nagrody główne, pieniężne (1000. 800, 600) oraz wyróżnienia główne i dodatkowe. Ponadto organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. W tej edycji po raz pierwszy planujemy zaproszenie laureatów na dwa dni do Krośnic, co umożliwi poznanie przepięknych terenów naszej Gminy. O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury. Uroczyste finały (prezentacja laureatów, wręczenie nagród) odbędą się 13 października 2012 r. Nie przewidujemy możliwości wysyłania nagród pocztą ani imiennego powiadamiania wszystkich uczestników o wynikach – nie przewidujemy też możliwości prowadzenia indywidualnej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów ani odsyłania nadesłanych wierszy. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie lub okolicznościowym tomiku.

W konkursie przewidziane są trzy kategorie: KATEGORIA MŁODZIEŻOWA (skrót: MŁ - do 20 lat), KATEGORIA OGÓLNA (skrót: OG) oraz KATEGORIA REGIONALNA (skrót: REG – dwie możliwości: 1. poeta mieszka w powiecie milickim lub w którymś sąsiadującym; 2. treść wierszy nawiązuje do Ziemi Krośnicko-Milickiej). Wiersze należy nadsyłać na adres: 

KS. WACŁAW BURYŁA – UL. POLNA 2 – 56-320 KROŚNICE

 

KOM. 693 104 588 - TEL. (wieczorami): 71 – 38 30 913

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

 

 
zaprasza
 
 
na prezentację tomiku poetyckiego

ANDRZEJA ZIMNIAKA
 
Fraszki rubaszne

O poezji, humorze, fraszkach, erotyce
oraz fizjologicznej potrzebie śmiechu
rozmawiają z Autorem, między sobą oraz z gośćmi
 

Jacek Skowroński
Romuald Pawlak
Krzysztof Trzaska (ilustrator)
i Jerzy Szeja (prowadzący)

Zimniak_Fraszki_okladka

Zimniak zdradza:


Jedna damcia po kielichu
Zwierzyła mi się po cichu
Że od bardzo dawna chciała
Wielbić wdzięki mego ciała.
Lecz kiedy już miałem jej dać
Wytrzeźwiała, k... mać.

Spotkanie odbędzie się

 3 kwietnia 2012 r. o godz. 18.30  

 

Domu Literatury

ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

 

Instytut Mikołowski ogłasza XX edycję

 

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Rafała Wojaczka.

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy), i odcinek wpłaty 20 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie -  do dnia 4 maja 2012 r. ( liczy się data stempla pocztowego ), na adres: Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43 – 190 Mikołów.

 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród ( 1800 PLN do podziału ), nastąpi 11 maja, o godz. 17, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Roman Honet, Piotr Maur i Maciej Woźniak.

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193

lub adresem e – mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2024  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa  Created by Frazeologia.pl