Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


PREZENTACJA 4. NUMERU
KWARTALNIKA LITERACKIEGO

WYSPA

 

15 stycznia 2008 r., godz. 18.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

2022  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa  Created by Frazeologia.pl