Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


zaprasza na spotkanie
z

Konradem SUTARSKIM

O Autorze i Jego twórczości mówić będą
Krzysztof KARASEK
Janusz DRZEWUCKI

Wiersze czytać będzie
AUTOR

Spotkanie współfinansowane przez Biuro Kultury m. st. Warszawy

8 kwietnia 2008 r., godz. 18.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89


Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


zaprasza na prezentację
antologii spółczesnych poetów francuskich

Krystyny RODOWSKIEJ

Na szali znaków

O antologii mówić będzie
Julia HARTWIG

Wieczór poprowadzi
Krzysztof CHOIŃSKI

Wybrane wiersze przeczyta
AUTORKA

2 kwietnia 2008 r., godz. 18.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
oraz Oficyna Wydawnictwa AGAWA


mają zaszczyt zaprosić na premierę książki

Wacława HOLEWIŃSKIEGO
Nie tknął mnie nikt

 

Wieczór poprowadzi
prof. dr hab. Paweł WIECZORKIEWICZ

Wybrane wiersze czyta
Andrzej MASTALERZ

29 stycznia 2008 r., godz. 18.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


zaprasza na prezentację
opowieści autobiograficznej

Adriany SZYMAŃSKIEJ
Ta inna ja

 

Wieczór poprowadzi
Iwona SMOLKA

O książce mówić będą
Jagoda WIERZEJSKA
Uniwersytet Warszawski
ks. prof. dr hab. Jan SOCHOŃ

12 lutego 2008 r., godz. 18.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Ambasada Republiki Serbii
oraz Oficyna Wydawnictwa AGAWA


mają zaszczyt zaprosić na prezentację

ANTOLOGII POEZJI SERBSKIEJ
XX WIEKU

 

Wprowadzenie
Leszek SZARUGA

Wybrane wiersze czyta
Elżbieta KIJOWSKA

22 stycznia 2008 r., godz. 18.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

2022  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa  Created by Frazeologia.pl