Wystarczy przyjść z kilkoma własnymi utworami, wierszami,
satyrami, fragmentami prozy, dramatu.

Przyjdź ze swoimi utworami. Wstęp wolny. Bez żadnych zobowiązań.
Warto być na wszystkich spotkaniach,
ponieważ
na zakończenie cyklu (koniec roku 2012) planujemy
wydanie książki z najlepszymi pracami.


Odbyły się już Warsztaty:
9 października (prowadził Ernest Bryll)

2023  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa  Created by Frazeologia.pl