Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

&

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie

ogłaszają

 

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki

imienia Stanisława Grochowiaka

 

w dziedzinie poezji, prozy, dramatu i słuchowiska radiowego

 

organizowany pod patronatem

Prezydenta Miasta Leszna

 

Regulamin

Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest zarówno dla twórców początkujących,
jak
i autorów z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.

Uczestnicy nadsyłają:

·    w dziedzinie poezji: jeden zestaw poetycki (od jednego do pięciu wierszy) lub cykl poetycki
(do pięciu części),

·    w dziedzinie prozy: powieść (fragment) lub nowelę, opowiadanie, esej (od jednego do pięciu utworów),

·    w dziedzinie dramatu: jeden utwór dramatyczny lub jedno słuchowisko radiowe, lub jeden scenariusz.

Objętość nadsyłanych prac nie może przekroczyć 30 stron wydruku komputerowego. Uczestnik może przesłać utwory we wszystkich dziedzinach, ale każdy pod innym godłem – prace mogą być umieszczone w jednej kopercie pocztowej. Nadesłane utwory w chwili zgłoszenia nie mogą
być publikowane (również w Internecie) ani nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik gwarantuje, że nadesłane utwory są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich oraz bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw.

Prace należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego (format A4), w czterech egzemplarzach opatrzonych czytelnym godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu, e-mail, krótką notkę biograficzną) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercieKonkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”.

 

Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje w całości warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów XII Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława Grochowiaka wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnienie jego wyników z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2016 roku. Pula nagród wynosi 12 000 zł. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci otrzymają nagrodę finansową, którą należy odebrać w dniu finału. Organizatorzy nie wysyłają nagród pieniężnych, nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do upublicznienia wyników Konkursu oraz zdjęć finalistów, a także do prezentacji oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez zgody autorów
i bez honorarium
w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych i materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), prezentacjach multimedialnych dotyczących biblioteki, a także na stronie internetowej biblioteki www.mbpleszno.pl. Pozostali uczestnicy konkursu oraz wszyscy zainteresowani informację o wynikach znajdą na stronie MBP www.mbpleszno.pl.

 

 

Informacje:

Sekretarz konkursu: Agnieszka Wojciak

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3,

64-100 Leszno; tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; www.mbpleszno.pl