Menu

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie

w latach 2014-2017

Dnia 22 listopada 2014 Zjazd Oddziału Warszawskiego SPP wybrał nowy Zarząd:

PREZES: Małgorzata Karolina PIEKARSKA
WICEPREZES: Piotr MÜLDNER-NIECKOWSKI
WICEPREZES: Maciej PAROWSKI
SEKRETARZ: Eugeniusz KASJANOWICZ
SEKRETARZ POMOCNICZY: Katarzyna BORUŃ-JAGODZIŃSKA
SKARBNIK: Małgorzata STRĘKOWSKA-ZAREMBA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Grzegorz ŁATUSZYŃSKI
Dorota MENTZEL
Jacek MOSKWA
Zbigniew ZBIKOWSKI

Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

w latach 2017-2020

Dnia 10 czerwca 2017 Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wybrał nowy Zarząd Główny:

PREZES: Anna NASIŁOWSKA
WICEPREZES: Jacek MOSKWA
WICEPREZES: Piotr MÜLDNER-NIECKOWSKI
SKARBNIK: Bogdan BARAN
SEKRETARZ: Dorota MENTZEL

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Łucja DUDZIŃSKA
Marek ŁAWRYNOWICZ
Gabriela MATUSZEK
Żaneta NALEWAJK-TURECKA (Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej)
Lesław NOWARA
Bożena PTAK

2024  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa  Created by Frazeologia.pl