XV Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy

 

TYSKA ZIMA POETYCKA

-          po debiucie -

 

    R e g u l a m i n

 

1.      Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach.

2.      W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych), którzy wydali wcześniej samodzielną książkę poetycką.

3.      Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 30 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Teatr Mały

„Tyska Zima Poetycka”

ul. ks. kard. Augusta  Hlonda 1

43-100 Tychy

maszynopisu tomiku wierszy: maksymalnie do 50 stron, bez projektu okładki i stron

            redakcyjnych, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

Opatrzony godłem maszynopis w postaci  wydruków w formacie A4 należy

            nadesłać obowiązkowo w czterech  egzemplarzach (nie dołączać wydanych 

            tomików, dyskietek ani innych nośników).

W osobnej kopercie – opatrzonej tym samym godłem – należy zamieścić dane:

imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail,  krótką notę biograficzną oraz tytuły wydanych dotąd samodzielnych  książek  poetyckich z rokiem wydania i nazwą wydawcy.

Warunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.

  1. Tematyka prac jest dowolna.
  2. Jury powołane przez organizatora przyzna tylko jedną nagrodę.
  3. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku  wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 3.000 złotych brutto.

 Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma  200 egz.,

a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały (rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek,

wydawnictw branżowych, umieszczenie tomików  w księgarniach internetowych i in.)

7.      Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i tym samym

       niezakwalifikowania  tomiku do druku i nieprzyznania nagrody.

8. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych do konkursu maszynopisów.

9.  Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie maszynopisu tomiku traktowane

     jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

    10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lutego 2015 roku. Wszyscy uczestnicy

          zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku oraz zostaną zaproszeni na biesiadę 

           poetycką 27.02.2015 w Teatrze Małym podsumowującą konkurs,

           połączoną z turniejem jednego wiersza (dla wszystkich zainteresowanych)

           i  promocją  wydanego drukiem  tomiku.

           Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

 

             Werdykt zostanie także  udostępniony w siedzibie  Organizatora oraz na stronie

             internetowej  www.teatrmaly.tychy.pl.

 

      11.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

            w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem, zgodnie

            z Ustawą  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych DzU  nr 101 z 2002,

           poz. 926 z późniejszymi zmianami.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy Tyskiej Zimy Poetyckiej 

 

Dodatkowe informacje: Teatr Mały, tel./ fax (032) 227 20 67, 227 36 11

(od pon. do piątku w godz. 10.00 – 15.00), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Za przebieg konkursu z ramienia organizatora odpowiada Ewa Iwanciów – z-ca dyrektora Teatru Małego.