Wybrano Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP

Dnia 22 listopada 2014 Zjazd Oddziału Warszawskiego udzielił absolutorium Zarządowi mijającej kadencji i na następne 3 lata wybrał nowe władze wykonawcze:

PREZES: Małgorzata Karolina PIEKARSKA
WICEPREZES:  Maciej PAROWSKI
WICEPREZES: Piotr MÜLDNER-NIECKOWSKI
SEKRETARZ:  Eugeniusz KASJANOWICZ
SEKRETARZ POMOCNICZY: Katarzyna BORUŃ-JAGODZIŃSKA
SKARBNIK: Małgorzata STRĘKOWSKA-ZAREMBA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Grzegorz ŁATUSZYŃSKI
Dorota MENTZEL
Jacek MOSKWA
Agnieszka SYSKA