Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

 ogłasza

 

X Ogólnopolski Konkurs Literacki

im. Stanisława Grochowiaka

organizowany pod patronatem
Prezydenta Miasta Leszna

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie oraz Urząd Miasta Leszna

Regulamin:

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno początkujący twórcy, jak i autorzy

z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.Uczestnicy nadsyłają jeden zestaw poetycki (od jednego do trzech utworów), lub jeden utwór prozą (nowela, opowiadanie, esej), lub jeden utwór dramatyczny, lub jedno słuchowisko radiowe nienagradzane w innych konkursach oraz niepublikowane w całości w którymkolwiek z mediów.

Prace należy nadsyłać w maszynopisie (objętość utworu nie może wynosić więcej niż 30 stron formatu A4*),

w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem) wraz z dołączoną kopertą podpisaną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: imię i nazwisko autora, dokładny adres (jeżeli jest, to także adres e-mail), numer telefonu oraz krótką notkę biograficzną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercie „Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”.Prace niespełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w połowie listopada 2012 r.

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia za najlepsze utwory w każdej kategorii oraz wyróżnienie specjalne za najlepszy utwór z motywem leszczyńskim. Finaliści otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez organizatorów

i fundatorów. Pula nagród wynosi 10 000 zł.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani listownie lub pocztą e-mail przez organizatorów oraz zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci zobowiązani są do udziału w tej uroczystości i zaprezentowania fragmentu nagrodzonego utworu. Autorzy przyjeżdżają na koszt organizatora. Informacje o wynikach znajdą się na stronie internetowej MBP www.mbpleszno.pl.

Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście w dniu finału. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele działalności kulturalnej prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska finalistów, fotografii z uroczystości wręczenia nagród, a także do publikacji i prezentacji nagrodzonych utworów bez dodatkowego honorarium. Nie wysyłają także indywidualnych podziękowań za udział w konkursie.

W sprawach spornych dotyczących Konkursu decyzje podejmują organizatorzy.

Z chwilą ogłoszenia X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka prace nadesłane na konkurs poprzedni – poza nagrodzonymi i wyróżnionymi – zostaną komisyjnie zniszczone.

 


*) wymogi edytorskie: format strony A4, marginesy 2,5 cm; zapis w MS Word Times New Roman – plik .doc. ; pismo 12 pkt, interlinia 1,5

Informacje:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno;  tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; www.mbpleszno.pl.