Maz_ak_Ks-logo.gif
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
ogłasza VII edycję konkursu

MAZOWIECKA AKADEMIA KSIĄŻKI

realizowaną we współpracą
z Agencją Wydawniczą "Egros"

    
Na konkurs można zgłaszać ukończone, ale nigdzie dotychczas niewydane książki o tematyce związanej z szeroko rozumianymi tradycjami, historią lub kulturą Mazowsza – w tym Warszawy, mieszczące się w jednej z trzech kategorii:
  • nauki historyczne (historia, historia sztuki, etnografia, muzykologia, archeologia itp.),
  • eseistyka kulturalna,
  • literatura piękna (wszystkie gatunki i formy literackie)
Spośród zgłoszonych tekstów jury wybierze trzy książki, które zostaną wydane drukiem przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i Agencję Wydawniczą "Egros".
  
Zgłoszenia do konkursu należy zgłaszać na Formularzu Zgłoszeniowym w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie w dni powszednie w godz. 10.00-14.00 w pokoju 4C
   

  
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
ul. Elektoralna 12, Warszawa
tel. (22) 586 42 45
    
 w terminie do 30 września 2010 roku
    

    
Do formularza należy dołączyć ukończoną książkę (w postaci maszynopisu)

   

Więcej informacji o konkursie, w tym "Regulamin konkursu" oraz "Formularz zgłoszeniowy" można uzyskać na stronie:
www.mckis.waw.pl