dy Literackiej im. Jerzego Żuławskiego
    

   
W 2009 roku ma miejsce 2. edycja Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, przyznawanej za dzieła utrzymane w konwencji fantastyki, opublikowane w roku ubiegłym. Jury złożone z literaturoznawców i krytyków literackich obradujące pod przewodnictwem prof. Antoniego Smuszkiewicza przyznaje Główną Nagrodę oraz Złote i Srebrne Wyróżnienie. Nagroda objęta jest patronatami m. in. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Fundacji Kultury i Festiwalu Nauki w Warszawie. Festiwal Nauki jest wyłącznym sponsorem Nagrody.
   
Uroczyste ogłoszenie laureatów
odbędzie się w Domu Literatury w Warszawie
w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89,

dnia 27 października 2009 roku o godz. 18.00
   
Podczas sesji literackiej jurorzy Nagrody prof. Antoni Smuszkiewicz, dr Edyta Rudolf i dr Jerzy Szeja przedstawią nagrodzone dzieła oraz ich twórców.
Fragmenty utworów odczyta Adam Bauman. Impreza jest otwarta, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
      
Więcej informacji o Nagrodzie znajduje się pod adresem
http://zimniak.art.pl/n/

oraz
http://zulawski.nast.pl/
    
Pod drugi z wymienionych adresów zapraszamy do literackiego Salonu, w którym autorzy nominowanych utworów wypowiadają się o polskiej literaturze i swojej twórczości.
     
Andrzej Zimniak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nagrody