Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
OGŁASZA

I OGóLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
im. Z. Arentowicza


     Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nie nagradzanych i nie publikowanych,  w  trzech egzemplarzach maszynopisu.
     Każdy z uczestników może dołączyć dodatkowo jeden wiersz o tematyce związanej z miastem Włocławek.
     Mile widziane będą też wiersze poświęcone Zdzisławowi Arentowiczowi - patronowi Biblioteki. Będą one stanowiły odrębną kategorię.
     Wiersze winne być podpisane godłem, którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.


Na zgłoszenia czekamy do 3 kwietnia 2009 r.

Prace należy przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławej
 

z dopiskiem: „konkurs literacki”. 

Ogłoszenie i podsumowanie wyników nastąpi podczas obchodów Światowego Dnia Książki w kwietniu br. o czym nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.