FUNDACJA KULTURY ogłasza
XV EDYCJĘ PROGRAMU LITERACKIEGO
pt. „PROMOCJA NAJNOWSZEJ LITERATURY POLSKIEJ”

       Celem programu jest pomoc w wydawaniu oraz promocji oryginalnych, odznaczających się wysokim poziomem artystycznym dzieł poetyckich, prozatorskich oraz eseistycznych współczesnych autorów polskich. Program ma charakter konkursu. Oceny zgłoszonych do konkursu prac (złożonych przez Wydawców w formie 1 egzemplarza maszynopisu, wraz z informacją o liczbie arkuszy wydawniczych) dokonuje Komisja Literacka.

       Autorzy książek nagrodzonych i wyróżnionych w kolejnej edycji konkursu otrzymują nagrody i wyróżnienia finansowe, zaś wydawcy subwencje umożliwiające pokrycie części kosztów wydania książek.

       W polsce organizowane są różne konkursy literackie. Program Fundacji Kultury pt. „Promocja najnowszej literatury polskiej” realizuje odmienną od innych konkursów formułę.

       Komisja Literacka czyta i ocenia wyłącznie teksty dotąd nie wydane, przed drukiem. Nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Komisję stanowią zatem pierwszą rekomendację książki i są ważnym elementem jej promocji.


Na zgłoszenia czekamy do 15 września (godz. 15.00)
w Fundacji Kultury w Warszawie, ul. Piękna 1B
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie 2008/2009 r.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu: www.fundacjakultury.pl