V JUBILEUSZOWA EDYCJA
KONKURSU
pt. „MAZOWIECKA AKADEMIA KSIĄŻKI”

W każdej edycji konkursu jury wybiera trzy (wyjątkowo cztery) książki, których autorom przyznawane są nagrody — Mazowieckie Maki.  Książki te są następnie wydawane drukiem przez MCKiS w serii Mazowiecka Akademia Książki, a ich autorzy otrzymują honoraria.

Podobnie jak w latach ubiegłych na konkurs można zgłaszać gotowe, nigdzie dotychczas nie wydawane książki o tematyce związanej z Mazowszem i Warszawą, mieszczące się w jednej z trzech kategorii: literatura piękna (wszystkie gatunki i formy literackie), eseistyka kulturalna, nauki historyczne (historia, historia sztuki, etnografia, muzykologia, archeologia itp.).

Spośród złoszonych tekstów jury wybierze trzy książki, które zostaną wydane drukiem przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w 2009 roku.


Zgłoszenia do konkursu należy składać do 15 września 2008 roku.

Regulanmin konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy dostepne są na stronie internetowej: www.mckis.waw.pl

Informacji na temat konkursu udziela Anna Hejman, tel.. (022) 586 42 45