Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Niezależne Zrzeszenie Studentów UW


zapraszają na drugą dyskusję z cyklu

INTERAKCJE

„Człowiek, Boże igrzysko.
Rzecz o kondycji ludzkiej”

W dyskusji udział wezmą prelegenci
Stanisław OBIREK

Jerzy SOSNOWSKI

Spotkanie poprowadzi
dr Tomasz MAZUR
z Zakładu Filozofii Religii UW

 

INTERAKCJE - MIĘDZY TRADYCJĄ A WSPóŁCZESNOŚCIĄ
to cykl dyskusji na temat związków literatury współczesnej z szeroko pojętą tradycją.
Biorą w nich udział reprezentujący różne poglądy humaniści, twórcy, pisarze
oraz badacze kultury i literatury

9 grudnia 2008 r., godz. 17.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89