Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


ma zaszczyt zaprosić
na Jubileusz 70-lecia urodzin

Jerzego GóRZAŃSKIEGO

oraz promocję najnowszej książki Jubilata
Dziennik zdarzeń i dopowiedzeń

Prowadzenie
Kasper BAJON

Czyta
Krzysztof WAKULIŃSKI

Gra na gitarze i śpiew
Maciej PIETRZYK

Solo na fortepianie
Marian SZAŁKOWSKI

Jubileusz zorganizowano ze środków Biura Kultury m. st. Warszawy

2 grudnia 2008 r., godz. 18.30
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89