Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Zamek Królewski w Warszawie
oraz
Biblioteka Narodowa


mają zaszczyt zaprosić
na
JUBILEUSZ 80-lecia

Janusza KRASIŃSKIEGO

Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Laudacje wygłoszą
Tomasz BUREK
Krzysztof MASŁOŃ
Maciej URBANOWSKI

Moderator
Jacek Moskwa
wiceprezes OW i rzecznik prasowy SPP

Spotkanie współfinansowane przez Biuro Kultury m. st. Warszawy

23 września 2008 r., godz. 12.15
Sala Koncertowa Zamku Królewskiego
Warszawa, plac Zamkowy 4