Zespół Redakcyjny kwartalnika Literackiego
„WYSPA”
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy PolskichZAPRASZAJĄ
na


PREZENTACJĘ 5. NUMERU
KWARTALNIKA LITERACKIEGO

WYSPA

24 czerwca 2008 r., godz. 18.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89