Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
oraz
Dom Kultury ŚRóDMIEŚCIE


mają zaszczyt zaprosić
na
JUBILEUSZ

Macieja CISŁY

Laudacje wygłoszą
Piotr MATYWIECKI
Adriana SZYMAŃSKA

Fragmenty tekstów Macieja Cisły przeczyta
Krzysztof BANASZYK

Spotkanie poprowadzi
Iwona SMOLKA

23 czerwca 2008 r., godz. 19.00
Dom Kultury Śródmieście
Warszawa, ul. Smolna 9 (wejście od Al. Jerozolimskich 2)