Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


zaprasza na spotkanie
z

Markiem SOŁTYSIKIEM

autorem powieści
Legowisko szakali

O autorze i Jego najnowszej książce/.
mówić będzie

Leszek SZARUGA

Fragmenty prozy odczyta
Mariusz BENOIT

Spotkanie współfinansowane przez Biuro Kultury m. st. Warszawy

3 czerwca 2008 r., godz. 18.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89