Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


zaprasza na jubileusz

Joanny KULMOWEJ

która obchodzi
osiemdziesiątą rocznicę urodzin

Obok Jubilatki wystąpią
Urszula CHĘCIŃSKA
Anna JANUSZEWSKA
Alicja WĘGORZEWSKA-WHISKERD
s. Bernarda SURAL, ZJM
Jerzy ARTYSZ
Jerzy DERFEL
Jakub SZYLIŃSKI
Wojciech WYSOCKI
Jerzy ZELNIK

Spotkanie współfinansowane przez Biuro Kultury m. st. Warszawy

27 maja 2008 r., godz. 17.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89