Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


zaprasza na spotkanie
z

Krzysztofem BOCZKOWSKIM

autorem zbioru wierszy
To lubię

 

oraz tomiku
Okna i dnia nocy

Wprowadzenie
Leszek SZARUGA

Wiersze czytać będzie
AUTOR

Spotkanie współfinansowane przez Biuro Kultury m. st. Warszawy

13 maja 2008 r., godz. 18.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89