Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
oraz
Dom Kultury ŚRóDMIEŚCIE


mają zaszczyt zaprosić
na
JUBILEUSZ

Małgorzaty ŁUKASIEWICZ

Laudacje wygłoszą
Tomasz BUREK
Andrzej KOPACKI

Fragmenty tekstów Jubilatki przeczyta
Adam BAUMAN

Spotkanie poprowadzi
Iwona SMOLKA

28 kwietnia 2008 r., godz. 19.00
Dom Kultury Śródmieście
Warszawa, ul. Smolna 9 (wejście od Al. Jerozolimskich 2)