Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


zaprasza na spotkanie
z

Konradem SUTARSKIM

O Autorze i Jego twórczości mówić będą
Krzysztof KARASEK
Janusz DRZEWUCKI

Wiersze czytać będzie
AUTOR

Spotkanie współfinansowane przez Biuro Kultury m. st. Warszawy

8 kwietnia 2008 r., godz. 18.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89