Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


zaprasza na prezentację
antologii spółczesnych poetów francuskich

Krystyny RODOWSKIEJ

Na szali znaków

O antologii mówić będzie
Julia HARTWIG

Wieczór poprowadzi
Krzysztof CHOIŃSKI

Wybrane wiersze przeczyta
AUTORKA

2 kwietnia 2008 r., godz. 18.00
Dom Literatury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89